สวนผึ้งชาริตี้รัน ครั้งที่ 1

สวนผึ้งชาริตี้รัน ครั้งที่ 1

Suan Phueng Charity Run #1

Suan Phueng Charity Run #1 จัดวิ่งเพื่อช่วยเหลือน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี